Databeleid [TDM CLOUD]

Ingangsdatum: [01 februari 2021]

TDM Systems, Inc. ('TDM') neemt de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens zeer serieus. In het navolgende privacybeleid definiëren wij hoe wij te werk gaan bij het verzamelen en verspreiden van informatie voor onze website die bereikbaar is op www.tdm-cloud.com ('website') en ons online softwareplatform Cloud Line ('platform'). DOOR NAAR ONZE WEBSITE OF ONS PLATFORM TE GAAN OF DEZE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID EN STEMT U IN MET HET VERZAMELEN EN HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENS ZOALS VERMELD. INDIEN U NIET AKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID, GA DAN NIET NAAR ONZE WEBSITE OF ONS PLATFORM.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

TDM Systems behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op eender welk ogenblik te wijzigen of aan te passen. Alle wijzigingen gaan steeds in onmiddellijk na publicatie op deze website en/of het platform. Belangrijke wijzigingen zullen duidelijk op deze website en het platform worden gepubliceerd en wij zullen er steeds naar streven om dergelijke wijzigingen voldoende bekend te maken. Door naar deze website of het platform te gaan of deze te gebruiken na publicatie van dergelijke wijzigingen, gaat u akkoord met alle wijzigingen.

Locatie van de data

Alle data die via de website en het platform worden verzameld, worden voornamelijk opgeslagen op servers in de Verenigde Staten die eigendom zijn van en beheerd worden door TDM Systems of onze externe vendors. Bijkomende kopieën van deze informatie kunnen echter ook worden opgeslagen op servers buiten de Verenigde Staten om een hogere verwerkingssnelheid en datatransmissie mogelijk te maken. Verder kunnen uw gegevens, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk blijkt, ook beschikbaar worden gesteld aan de partners die wereldwijd met ons samenwerken. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT AKKOORD MET HET FEIT DAT UW GEGEVENS ZOWEL BINNEN ALS BUITEN DE VERENIGDE STATEN KUNNEN WORDEN GEDEELD MET TDM EN DE PARTNERS VAN TDM, ALSOOK MET EXTERNE PARTIJEN. DIT BETEKENT DAT UW GEGEVENS KUNNEN WORDEN VERWERKT EN BEWAARD OP COMPUTERS DIE ZICH BUITEN UW STAAT, PROVINCIE, LAND OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED BEVINDEN, WAAR DE PRIVACYWETGEVING MISSCHIEN NIET EVENVEEL BESCHERMING BIEDT ALS IN UW EIGEN RECHTSGEBIED.

Persoonlijk identificeerbare gegevens

TDM Systems kan alle content, documenten en elektronische communicaties, van eender welke aard, die u met ons wenst te delen, verzamelen. Dit geldt zonder enige beperking voor (1) uw bedrijfsnaam, (2) uw naam, (3) het bedrijfsadres, (4) uw e-mailadres en IP-adres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u de gevraagde informatie of diensten te leveren, alsook om ons in staat te stellen met u te communiceren en u informatie en materiaal te verstrekken voor marketing- en andere doeleinden in overeenstemming met de geldende wetgeving en de bepalingen van het privacybeleid. Wanneer u ons een mobiel nummer verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij u zowel telefonisch als via e-mail op dat mobiele nummer kunnen contacteren. Daarbij gelden steeds de standaardtarieven van uw provider. Uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden opgeslagen zolang u over een geldige account beschikt en gedurende één (1) jaar daarna, mocht u het gebruik van de website en/of het platform en de toegang tot deze eerder gegenereerde data willen hervatten. Na deze periode zullen alle gegevens die zijn verkregen voortvloeiend uit uw gebruik van de website en/of het platform, nog enkel door TDM Systems worden opgeslagen in geanonimiseerde vorm.

Wij verzamelen ook uw betalingsgegevens met het oog op betaling van de kosten die aan het platform zijn gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden bij verzending naar onze servers gecodeerd en als dusdanig naar onze externe partners doorgestuurd voor verwerking van de betalingen. Wij bewaren uw betalingsgegevens niet.

Uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden niet verkocht, verhuurd of uitgeleend aan externe partijen. Uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden echter wel verzameld door en gedeeld met onze externe servicepartners, zoals de financiële dienstverlener en het bedrijf dat de website host, en kunnen worden gedeeld met onze partners en dochterondernemingen wereldwijd voor zover dat noodzakelijk is voor het beheer van uw account.

Aanvullend kunnen we verzamelde gegevens aan de hand waarvan u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, gebruiken en delen wanneer deze gegevens ons in staat stellen om de content van onze diensten, onze website en ons platform te verbeteren en te verrijken. Verder behoudt TDM Systems zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken en te delen indien TDM Systems van mening is dat dit noodzakelijk is voor de werking van deze website of het platform, indien dergelijke bekendmaking wettelijk is vereist of om het recht van TDM Systems of de rechten van anderen te beschermen.

TDM Systems behoudt alle rechten op alle gegevens die via deze website of via het platform worden verzameld (met uitzondering van uw content zoals vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden) en kan deze gegevens vrij verzamelen, gebruiken en bekendmaken tenzij dat is verboden onder dit privacybeleid of de geldende wetgeving.

In geval van een wijziging in zeggenschap, reorganisatie, fusie, verwerving of verkoop door TDM Systems van in hoofdzaak al zijn activa, kan alle informatie die eigendom is van of beheerd wordt door TDM Systems overgaan op de opvolger van TDM Systems, die de bepalingen van dit privacybeleid zal moeten naleven.

E-mailcommunicatie en keuze

TDM Systems of externe partijen namens TDM Systems of onze partners kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u promotieberichten te sturen. Wij sturen u ook onze nieuwsbrief toe indien u zich hiervoor inschrijft. U beschikt te allen tijde over de mogelijkheid om u af te melden voor de ontvangst van dergelijke communicaties. Om u voor ontvangst van dergelijke communicaties af te melden, klikt u gewoon op de knop 'Afmelden'. Wanneer u zich voor een bepaalde dienst afmeldt, wordt u niet automatisch ook voor een andere dienst uitgeschreven.

IP-adressen

TDM verzamelt IP-adressen om ons te helpen inzicht te krijgen in wie de website of het platform bezoekt. Daarnaast kunnen bepaalde zoekmachines en browsers internetverkeer volgen en dergelijke verzamelde gegevens aan TDM Systems beschikbaar stellen. Als deze informatie ons beschikbaar wordt gesteld via een externe browser, helpt dit ons te bepalen hoe vaak de verschillende onderdelen van onze website worden bezocht. Wij koppelen geen IP-adressen aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

TDM Systems maakt gebruik van eigen cookies en kan deze op uw hardware of apparaat plaatsen. TDM Systems slaat zonder uw toestemming echter geen persoons- of andere gegevens op in onze cookies. Als u geen toestemming verleent, zullen onze cookies alleen algemene informatie opslaan, zoals hoe vaak u onze website en ons platform bezoekt, maar geen persoons- of andere gegevens. Verder kan uw zoekmachine of browser zelf ook gebruikmaken van cookies om de toegang tot onze website en ons platform vanuit uw zoekmachine of browser vast te leggen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt deze functie ook uitschakelen, zodat uw browser geen cookies accepteert. Let op: Uitschakelen van deze functie beïnvloedt de manier waarop u deze website kunt gebruiken.

Analyse

Zoals veel andere websites en platforms maken ook wij gebruik van externe serviceproviders zoals Google Analytics en Microsoft Azure om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website en ons platform. We kunnen gegevens ontvangen over het dataverkeer naar onze website en ons platform, en over uw bezoek (zoals het domein vanwaaruit u op het internet komt, het adres van de website vanwaaruit u naar onze site bent doorgelinkt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, en de webpagina's die u bekijkt en waarop u doorklikt). Als we dergelijke informatie ontvangen, gebruiken we deze om de structuur en content van onze website en ons platform te verbeteren. Deze informatie wordt op de servers van Google of op Microsoft Azure opgeslagen. Google kan deze informatie delen met externe partijen indien dit wettelijk is vereist, om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Google, de gebruikers van Google of het publiek te beschermen, of om bepaalde diensten voor Google uit te voeren. De gegevens die door Google worden verzameld en opgeslagen, zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare gegevens en worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Google (hier te vinden: https://policies.google.com/privacy U kunt afzien van ons gebruik van Google Analytics door naar de Google Analytics opt-outpagina te gaan.

Do-Not-Track en online-advertenties

Wij gaan momenteel niet in op 'Do-Not-Track'-verzoeken van browsers. Wij nemen momenteel niet deel aan advertentienetwerken van externe partijen, maar u kunt advertenties voor TDM te zien krijgen die elders online via de website van een externe partij worden weergegeven indien deze u dergelijke advertenties wil laten zien.

WiredMinds

Onze website maakt gebruik van de pixel-counting technologie van WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) om bezoekersgedrag te analyseren. Daarbij wordt het IP-adres van een bezoeker verwerkt. De verwerking vindt uitsluitend plaats met het oog op het verzamelen van bedrijfsrelevante informatie, zoals de bedrijfsnaam. IP-adressen van natuurlijke personen worden uitgesloten van verder gebruik (whitelistprocedure). Het IP-adres wordt onder geen beding in LeadLab opgeslagen. Bij de verwerking van de gegevens is het in ons bijzonder belang om de rechten inzake gegevensbescherming van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. (f) DSGVO. Uit de door ons verzamelde gegevens kan op geen enkel moment een conclusie worden getrokken over een identificeerbare persoon.

WiredMinds GmbH gebruikt deze informatie om anonieme gebruiksprofielen te maken met betrekking tot bezoekersgedrag op onze website. De op deze wijze verkregen gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren.

Data-integriteit en toegang

We beperken de toegang tot uw persoonlijk identificeerbare gegevens tot onze medewerkers en de medewerkers van onze partners en externe serviceproviders waarvan we redelijkerwijs kunnen aannemen dat ze toegang moeten hebben tot uw gegevens om u de gegevens of diensten te kunnen leveren die u bij TDM aanvraagt. Op deze website en het platform zijn veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de gegevens die wij beheren, maar we kunnen niet garanderen dat er nooit gegevens verloren zullen gaan of zullen worden misbruikt of gewijzigd. Indien er toch sprake is van een inbreuk op onze beveiligingssystemen en de mogelijkheid bestaat dat onbevoegde personen uw persoonsgegevens hebben bemachtigd, brengt TDM u van deze inbreuk op de hoogte voor zover dat krachtens de geldende wetgeving is vereist.

Toegang tot uw persoonsgegevens

Wenst u informatie te krijgen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en wenst u dat we deze bijwerken, eventuele feitelijke fouten corrigeren, of persoonsgegevens waarover we beschikken blokkeren of wissen, stuur ons dan uw verzoek via support@tdm-cloud.com.

Websites van externe partijen

Deze website of dit platform kan doorverwijzen naar of zijn gekoppeld aan andere websites die niet door TDM worden beheerd of niets met TDM te maken hebben. TDM is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van externe partijen of van hun websites, inclusief websites waarnaar of vanwaaruit u wordt doorverwezen. We raden u altijd aan het privacybeleid van dergelijke websites te lezen alvorens uw persoonsgegevens te verstrekken.

Toegang door kindere

Deze website is niet gericht op kinderen onder de 18 jaar en TDM verzamelt of gebruikt niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 via deze website.

Contact opnemen

TDM Systems is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonlijk identificeerbare gegevens. Hebt u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, neem dan contact op met ons via:

TDM Systems, Inc.

+1 847.605-1269

1901 North Roselle Rd. Suite 800

Schaumburg, IL 60195, VS

support(at)tdm-cloud.com