Welk prijsmodel gebruikt TDM Cloud Essentials?

TDM Cloud Essentials gebruikt een abonnementsmodel, d.w.z. je krijgt na afsluiting van een abonnement voor de looptijd van 12 maanden toegang tot de functionaliteit van het gekozen pakket.