Waar vind ik een voorbeeldbestand voor de ID-gebaseerde Item Data Importer?

Een voorbeeldbestand voor de import is in het scherm "Item Data Import" te vinden. Klik hiertoe op het Excel-symbool, vervolgens start de download. Gebruik daartoe dit bestand in dezelfde taal waarin je het hebt gedownload.