Kan ik gegevens van Tools United overnemen?

Met de beschikbare DIN4000 Importer kunnen losse componenten (een of meerdere) van Tools United overgenomen worden. De gegevens moeten van tevoren van het Tools-United-platform gedownload worden. Voor het overnemen van gegevens is een kostenplichtige toegang nodig.